Ανακοινώσεις

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε τις περιλήψεις των εισηγήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ημερίδας Ζητήματα Στρατηγικής και Ασφάλειας στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ημερίδα διοργανώθηκε από την Έδρα Στρατηγικών Σπουδών ΓΕΕΘΑ Θουκυδίδης σε συνεργασία με την ΑΔΙΣΠΟ. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες στην ημερίδα ήταν καθηγητές απότ το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus, ερευνητές και δημοαιογράφοι από την Ελλάδα και την Κύπρο. 

Μετά την επιτυχία της ημερίδας με θέμα: Το Τρισχιλιετές Μέγα της Θαλάσσης Κράτος, που συνδιοργάνωσαν το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και η Έδρα Στρατηγικών Σπουδών ΓΕΕΘΑ «Θουκυδίδης» στη Θεσσαλονίκη στις 14 Οκτωβρίου 2017, αποφασίσαμε να συγκεντρώσουμε τα κείμενα των εισηγήσεων της πρώτης ενότητας της ημερίδας που αφορούσε την ιστορία του Ναυτικού από την αρχαιότητα έως το 1945. 

Οι εισηγητές στη συγκεκριμένη ενότητα Παύλος Σεραφείμ , Διδάκτωρ Ιστορίας ΑΠΘ, Κωνσταντίνος Χρήστου, Καθηγητής Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολόγιας και Αντιπρόεδρος της Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών, Ζήσης Φωτάκης, Λέκτορας Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και Παναγιώτης Γέροντας, Υποπλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού διέτρεξαν την ιστορία του Nαυτικού από τους κλασσικούς και μακεδονικούς χρόνους έως το 1945, με ιδιαίτερα συνοπτικό αλλά περιεκτικό τρόπο. Μέσα σε λίγες σελίδες ο αναγνώστης θα ανακαλύψει τα ορόσημα της ιστορίας του Ναυτικού στην αρχαιότητα, τους βυζαντινούς χρόνους, αλλά και τη σύγχρονη εποχή, ενώ οι φοιτητές, σπουδαστές και ερευνητές θα βρουν ένα χρήσιμο βοήθημα, πλούσιο σε γνώσεις αλλά και αφορμές για περαιτέρω έρευνα και σκέψη.

 Μπορείτε να διαβάσετε τα Σημεία της Ιστορίας του Ναυτικού από την Αρχαιότητα έως το 1945 εδώ.

Καλή ανάγνωση!

Ηλίας Κουσκουβέλης
Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων
Κάτοχος Έδρας Στρατηγικών Σπουδών Θουκυδίδης

Ημερίδα με θέμα “Το Τρισχιλιετές Μέγα της Θαλάσσης Κράτος" διοργανώνουν το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και η Έδρα Στρατηγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το Σάββατο 14 Οκτωβρίου. Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επίσκεψης του Θωρηκτού Γεώργιος Αβέρωφ στη Θεσσαλονίκη και θα λάβει χώρα στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης (ΛΑΦΘ)  από τις 9.00 εώς τις 13.00. Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της ημερίδας. 

Ημερίδα ΓΕΝ & Έδρας Στρατηγικών Σπουδών ΓΕΕΘΑ "Θουκυδίδης"

Το Τρισχιλιετές Μέγα της Θαλάσσης Κράτος

1η ενότητα: Ο ρόλος του Ελληνικού Ναυτικού: από την αρχαιότητα στο σήμερα 

Συντονιστής: Καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης, Έδρα ΓΕΕΘΑ στις Στρατηγικές Σπουδές «Θουκυδίδης», Κοσμήτορας Σχολής ΚΑΕΤ Πανεπιστημίου Μακεδονίας, πρώην Πρύτανης

1. Το Ναυτικό κατά τους κλασσικούς και μακεδονικούς χρόνους, Παύλος Σεραφείμ, Διδάκτωρ Ιστορίας ΑΠΘ
2. Το Ναυτικό κατά τους Βυζαντινούς χρόνους, Κωνσταντίνος Χρήστου, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ, Αντιπρόεδρος Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
3. Το Ναυτικό από το 1821 στους Βαλκανικούς πολέμους, Ζήσης Φωτάκης, Λέκτορας Σχολής Ναυτικών Δοκίμων                                                                                                                                                                
4. Το Πολεμικό Ναυτικό από τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι το 1945, Υποπλοίαρχος (Ο) Π. Γέροντας ΠΝ                                                                                                   

5. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και ο ρόλος του στον 19ο και τον 20ο αιώνα, Χρήστος Μάης, Ερευνητής, Ιστορικό Αρχείο Λιμένος Θεσσαλονίκης 

Ερωτήσεις – Συμπεράσματα

2η ενότητα: Η Ελλάδα και οι προκλήσεις στη Ανατολική Μεσόγειο
Συντονίστρια: Σοφία Παπαδοπούλου, Δημοσιογράφος, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μακεδονίας Θράκης Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων


1. Μικρές Δυνάμεις και μεγάλες αλλαγές στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, Δρ. Ρεβέκκα Παιδή, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
2. Η θαλάσσια ισχύς του Ελληνισμού ως προϋπόθεση ασφαλείας και σταθερότητας
στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, Υποναύαρχος (εα) Δημήτριος Ν. Τσαϊλάς ΠΝ
3. Οι προκλήσεις και οι συνεργασίες για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο,  Ηλίας Κουσκουβέλης, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Κοσμήτορας Σχολής ΚΑΕΤ, πρώην Πρύτανης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


Ερωτήσεις – Συμπεράσματα

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Έδρας ΓΕΕΘΑ στις Στρατηγικές Σπουδές – «Θουκυδίδης», προκηρύσσει 3 θέσεις μεταδιδακτορικής έρευνας, σε γνωστικό πεδίο που εμπίπτει στον τομέα των Στρατηγικών Σπουδών.

Οι θέσεις απευθύνονται σε διδάκτορες ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με τίτλους σπουδών αναγνωρισμένους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Η χρονική διάρκεια εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας θα είναι ένα έτος.

Οι υποψήφιοι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές οφείλουν:
• να κατέχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ο οποίος να συνοδεύεται από τη βεβαίωση ισοτιμίας και βαθμολογικής αντιστοιχίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,
• να έχουν τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» ως βαθμό Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Διπλώματος,
• να υποβάλλουν ερευνητική πρόταση, η οποία να εμπεριέχει στοιχεία όπως ευρύτερη θεματική, αντικείμενο της έρευνας, σπουδαιότητα, βιβλιογραφία, καινοτομία του θέματος, μεθοδολογία, περιορισμοί, έννοιες και ορισμοί, οργάνωση του ερευνητικού έργου και πιθανές πηγές χρηματοδότησης.
Δικαιολογητικά υποψηφιότητας
• Έντυπη Αίτηση (παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος ΔΕΣ ή μπορείτε να την βρείτε ηλεκτρονικά εδώ).
• Πρόσφατο Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
• Αντίγραφα βασικών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών (Εάν το πτυχία έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, θα πρέπει να συνοδεύονται και από τη βεβαίωση ισοτιμίας και βαθμολογικής αντιστοιχίας του Δ.O.A.T.A.Π.).
• Ερευνητική πρόταση μέχρι 2000 λέξεις.
• Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115 τ.Α΄/09.06.2006) και Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185 τ.Α' /03.08.2007) και ισχύουν αναλογικώς εφαρμοζόμενα.
• Πιστοποιητικά πολύ καλής γνώσης άλλων ξένων γλωσσών, πέραν της αγγλικής, θα συνεκτιμηθούν. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115 τ.Α΄/09.06.2006) και Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185 τ.Α' /03.08.2007) και ισχύουν αναλογικώς εφαρμοζόμενα.
• Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να πιστοποιούν την ελληνομάθειά τους με την κατάθεση των οριζομένων από το νόμο Πιστοποιητικών Επάρκειας και Βεβαίωσης Ελληνομάθειας.
• Τρεις συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από Καθηγητές ή/ και Λέκτορες ΑΕΙ.
• Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
• Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, με άμεση συνάφεια προς το θέμα της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου, εφόσον υπάρχουν.
• Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, εφόσον υπάρχουν.
• Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια, εφόσον υπάρχουν.
• Βραβεία επιστημονικών διαγωνισμών, εφόσον υπάρχουν.


Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 10/11/2017. Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, 54636, Θεσσαλονίκη. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης προκύπτει από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου και το αποδεικτικό κατάθεσης του φακέλου στο ταχυδρομείο. Κανένα δικαιολογητικό που θα σταλεί μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, με οποιονδήποτε τρόπο, δεν θα γίνει αποδεκτό.


Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2310891347 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο διδάσκων και αρμόδιος καθηγητής
της Έδρας ΓΕΕΘΑ στις Στρατηγικές Σπουδές - «Θουκυδίδης»

Ηλίας Κουσκουβέλης
Καθηγητής

Για τη συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μιλούν στην κάμερα του Livemedia, ο Σμήναρχος Σταύρος Σιδηρόπουλος , εκπρόσωπος τύπου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας για την ΔΕΘ καθώς και ο Συνταγματάρχης Διαβιβάσεων Παναγιώτης Τσιρίδης, Διευθυντής του Πολεμικού Μουσείου Παραρτήματος Θεσσαλονίκης, ο οποίος μας ξεναγεί σε μια αναπαράσταση της Πυρκαγιάς του 1917 και της προσφοράς του στρατιώτη στην αντιμετώπιση της τραγωδίας, η οποία τεκμηριώνεται με έκθεση φωτογραφίας στον ίδιο χώρο. Τέλος, ο Ηλίας Κουσκουβέλης, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, κάτοχος της Έδρας ΓΕΕΘΑ στις Στρατηγικές Σπουδές " ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ" αναφέρεται στη Συνεργασία των Ενοπλων Δυνάμεων με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα.

JSN Yoyo template designed by JoomlaShine